ساعت پکن
پکن
ساعت دبی
دبی
ساعت استانبول
استانبول
ساعت مسکو
مسکو
ساعت هامبورگ
هامبورگ

آرشیو نرخ ها

آرشیو نرخ های صرافی

آرشیو دلار

آیکن نماد عنوان خرید فروش
دلار USD دلار 45,940 46,940
دلار USD دلار 45,920 46,920
دلار USD دلار 45,890 46,890
دلار USD دلار 45,840 46,840
دلار USD دلار 45,940 46,940
دلار USD دلار 45,890 46,890
دلار USD دلار 45,800 46,800
دلار USD دلار 45,720 46,720
دلار USD دلار 45,700 46,700
دلار USD دلار 45,240 46,240
دلار USD دلار 45,190 46,190
دلار USD دلار 45,140 46,140
دلار USD دلار 45,120 46,120
دلار USD دلار 45,090 46,090
دلار USD دلار 45,060 46,060
دلار USD دلار 44,990 45,990
دلار USD دلار 45,690 46,690
دلار USD دلار 45,640 46,640
دلار USD دلار 45,540 46,540
دلار USD دلار 45,440 46,440
دلار USD دلار 45,430 46,430
دلار USD دلار 45,380 46,380
دلار USD دلار 45,230 46,230
دلار USD دلار 44,420 45,420
دلار USD دلار 44,370 45,370
دلار USD دلار 44,940 45,940
دلار USD دلار 45,990 46,990
دلار USD دلار 46,740 47,740
دلار USD دلار 46,930 47,930
دلار USD دلار 46,890 47,890
دلار USD دلار 46,840 47,840
دلار USD دلار 46,790 47,790
دلار USD دلار 47,830 48,830
دلار USD دلار 47,830 48,830
دلار USD دلار 47,790 48,790
دلار USD دلار 47,800 48,800
دلار USD دلار 47,730 48,730
دلار USD دلار 47,700 48,700
دلار USD دلار 47,640 48,640
دلار USD دلار 47,630 48,630
دلار USD دلار 47,400 48,400
دلار USD دلار 47,400 48,400
دلار USD دلار 47,340 48,340
دلار USD دلار 47,290 48,290
دلار USD دلار 47,240 48,240
دلار USD دلار 47,190 48,190
دلار USD دلار 47,140 48,140
دلار USD دلار 47,080 48,080
دلار USD دلار 47,030 48,030
دلار USD دلار 46,970 47,970
دلار USD دلار 46,900 47,900
دلار USD دلار 46,790 47,790
دلار USD دلار 46,690 47,690
دلار USD دلار 46,290 47,290
دلار USD دلار 46,260 47,260
دلار USD دلار 46,240 47,240
دلار USD دلار 46,200 47,200
دلار USD دلار 46,190 47,190
دلار USD دلار 46,170 47,170
دلار USD دلار 46,120 47,120
دلار USD دلار 46,080 47,080
دلار USD دلار 46,060 47,060
دلار USD دلار 46,020 47,020
دلار USD دلار 45,990 46,990
دلار USD دلار 45,940 46,940
دلار USD دلار 45,920 46,920
دلار USD دلار 45,880 46,880
دلار USD دلار 45,840 46,840
دلار USD دلار 45,780 46,780
دلار USD دلار 45,730 46,730
دلار USD دلار 45,640 46,640
دلار USD دلار 45,590 46,590
دلار USD دلار 45,530 46,530
دلار USD دلار 45,430 46,430
دلار USD دلار 45,390 46,390
دلار USD دلار 45,340 46,340
دلار USD دلار 45,280 46,280
دلار USD دلار 45,230 46,230
دلار USD دلار 45,190 46,190
دلار USD دلار 45,160 46,160
دلار USD دلار 45,110 46,110
دلار USD دلار 45,030 46,030
دلار USD دلار 44,960 45,960
دلار USD دلار 44,890 45,890
دلار USD دلار 44,830 45,830
دلار USD دلار 44,730 45,730
دلار USD دلار 44,690 45,690
دلار USD دلار 44,640 45,640
دلار USD دلار 44,580 45,580
دلار USD دلار 44,540 45,540
دلار USD دلار 44,490 45,490
دلار USD دلار 44,450 45,450
دلار USD دلار 44,420 45,420
دلار USD دلار 44,390 45,390
دلار USD دلار 44,330 45,330
دلار USD دلار 44,290 45,290
دلار USD دلار 44,260 45,260
دلار USD دلار 44,220 45,220
دلار USD دلار 44,180 45,180
دلار USD دلار 44,140 45,140
دلار USD دلار 44,090 45,090
دلار USD دلار 44,030 45,030
دلار USD دلار 43,990 44,990
دلار USD دلار 43,940 44,940
دلار USD دلار 43,890 44,890
دلار USD دلار 43,860 44,860
دلار USD دلار 43,840 44,840
دلار USD دلار 43,790 44,790
دلار USD دلار 43,750 44,750
دلار USD دلار 43,740 44,740
دلار USD دلار 43,730 44,730
دلار USD دلار 43,720 44,720
دلار USD دلار 43,710 44,710
دلار USD دلار 43,690 44,690
دلار USD دلار 43,660 44,660
دلار USD دلار 43,640 44,640
دلار USD دلار 43,620 44,620
دلار USD دلار 43,620 44,620
دلار USD دلار 43,600 44,600
دلار USD دلار 43,590 44,590
دلار USD دلار 43,580 44,580
دلار USD دلار 43,560 44,560
دلار USD دلار 43,550 44,550
دلار USD دلار 43,550 44,550
دلار USD دلار 43,590 44,590
دلار USD دلار 43,790 44,790
دلار USD دلار 43,770 44,770
دلار USD دلار 43,930 44,930
دلار USD دلار 43,910 44,910
دلار USD دلار 43,900 44,900
دلار USD دلار 43,920 44,920
دلار USD دلار 43,890 44,890
دلار USD دلار 43,940 44,940
دلار USD دلار 43,920 44,920
دلار USD دلار 43,890 44,890
دلار USD دلار 43,900 44,900
دلار USD دلار 43,880 44,880
دلار USD دلار 43,880 44,880
دلار USD دلار 43,980 44,980
دلار USD دلار 43,980 44,980
دلار USD دلار 43,980 44,980
دلار USD دلار 43,980 44,980
دلار USD دلار 43,980 44,980
دلار USD دلار 43,980 44,980
دلار USD دلار 47,830 48,830
دلار USD دلار 47,790 48,790
دلار USD دلار 47,760 48,760
دلار USD دلار 47,820 48,820
دلار USD دلار 47,890 48,890
دلار USD دلار 48,030 49,030
دلار USD دلار 9,450 10,450
دلار USD دلار -998 2
دلار USD دلار -996 4
دلار USD دلار 109,090 110,090
دلار USD دلار 110,100 111,100
دلار USD دلار 117,680 118,680
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 124,800 125,800
دلار USD دلار 124,800 125,800
دلار USD دلار 124,200 125,200
دلار USD دلار 114,200 115,200
دلار USD دلار 114,200 115,200
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 116,120 117,120
دلار USD دلار 115,300 116,300
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 128,850 129,850
دلار USD دلار 128,800 129,800
دلار USD دلار 128,900 129,900
دلار USD دلار 128,900 129,900
دلار USD دلار 128,950 129,950
دلار USD دلار 142,400 143,400
دلار USD دلار 143,000 144,000
دلار USD دلار 146,055 147,055
دلار USD دلار 153,700 154,700
دلار USD دلار 164,660 165,660
دلار USD دلار 147,900 148,900
دلار USD دلار 144,850 145,850
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 111,000 112,000
دلار USD دلار 111,000 112,000
دلار USD دلار 138,500 139,500
دلار USD دلار 138,500 139,500
دلار USD دلار 138,000 139,000
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 125,000 126,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 146,000 147,000
دلار USD دلار 145,000 146,000
دلار USD دلار 141,000 142,000
دلار USD دلار 140,000 141,000
دلار USD دلار 139,000 140,000
دلار USD دلار 138,000 139,000
دلار USD دلار 136,000 137,000
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 135,000 136,000
دلار USD دلار 12,500 13,500
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 135,000 136,000
دلار USD دلار 137,500 138,500
دلار USD دلار 137,500 138,500
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 136,500 137,500
دلار USD دلار 136,000 137,000
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 135,000 136,000
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 133,500 134,500
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 132,000 133,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 132,500 133,500
دلار USD دلار 132,500 133,500
دلار USD دلار 132,000 133,000
دلار USD دلار 131,500 132,500
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 138,000 139,000
دلار USD دلار 142,500 143,500
دلار USD دلار 145,000 146,000
دلار USD دلار 144,500 145,500
دلار USD دلار 142,000 143,000
دلار USD دلار 141,000 142,000
دلار USD دلار 139,000 140,000
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 138,500 139,500
دلار USD دلار 145,000 146,000
دلار USD دلار 144,000 145,000
دلار USD دلار 144,000 145,000
دلار USD دلار 144,000 145,000
دلار USD دلار 142,500 143,500
دلار USD دلار 142,000 143,000
دلار USD دلار 142,000 143,000
دلار USD دلار 141,500 142,500
دلار USD دلار 140,500 141,500
دلار USD دلار 139,500 140,500
دلار USD دلار 138,500 139,500
دلار USD دلار 137,500 138,500
دلار USD دلار 136,500 137,500
دلار USD دلار 136,000 137,000
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 134,500 135,500
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 132,000 133,000
دلار USD دلار 132,000 133,000
دلار USD دلار 131,500 132,500
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 130,500 131,500
دلار USD دلار 129,000 130,000
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 125,000 126,000
دلار USD دلار 122,000 123,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 124,500 125,500
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 125,500 126,500
دلار USD دلار 125,500 126,500
دلار USD دلار 125,500 126,500
دلار USD دلار 125,000 126,000
دلار USD دلار 125,000 126,000
دلار USD دلار 124,000 125,000
دلار USD دلار 120,500 121,500
دلار USD دلار 120,500 121,500
دلار USD دلار 120,000 121,000
دلار USD دلار 120,000 121,000
دلار USD دلار 119,500 120,500
دلار USD دلار 119,000 120,000
دلار USD دلار 10,950 11,950
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 117,800 118,800
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 131,800 132,800
دلار USD دلار 116,500 117,500
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 115,700 116,700
دلار USD دلار 115,400 116,400
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 110,500 111,500
دلار USD دلار 109,500 110,500
دلار USD دلار 110,000 111,000
دلار USD دلار 109,500 110,500
دلار USD دلار 108,800 109,800
دلار USD دلار 108,100 109,100
دلار USD دلار 106,500 107,500
دلار USD دلار 111,500 112,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 112,800 113,800
دلار USD دلار 112,300 113,300
دلار USD دلار 112,600 113,600
دلار USD دلار 112,300 113,300
دلار USD دلار 112,300 113,300
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 111,500 112,500
دلار USD دلار 108,900 109,900
دلار USD دلار 108,400 109,400
دلار USD دلار 106,500 107,500
دلار USD دلار 106,000 107,000
دلار USD دلار 105,000 106,000
دلار USD دلار 104,000 105,000
دلار USD دلار 103,000 104,000
دلار USD دلار 102,200 103,200
دلار USD دلار 100,000 101,000
دلار USD دلار 100,900 101,900
دلار USD دلار 100,850 101,850
دلار USD دلار 100,350 101,350
دلار USD دلار 98,950 99,950
دلار USD دلار 98,800 99,800
دلار USD دلار 98,500 99,500
دلار USD دلار 98,900 99,900
دلار USD دلار 98,700 99,700
دلار USD دلار 98,400 99,400
دلار USD دلار 98,400 99,400
دلار USD دلار 100,000 101,000
دلار USD دلار 99,000 100,000
دلار USD دلار 99,500 100,500
دلار USD دلار 98,900 99,900
دلار USD دلار 98,900 99,900
دلار USD دلار 98,700 99,700
دلار USD دلار 98,900 99,900
دلار USD دلار 98,900 99,900
دلار USD دلار 100,000 101,000
دلار USD دلار 102,950 103,950
دلار USD دلار 104,000 105,000
دلار USD دلار 108,000 109,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 111,000 112,000
دلار USD دلار 110,900 111,900
دلار USD دلار 110,500 111,500
دلار USD دلار 108,900 109,900
دلار USD دلار 107,500 108,500
دلار USD دلار 106,500 107,500
دلار USD دلار 104,000 105,000
دلار USD دلار 103,000 104,000
دلار USD دلار 102,000 103,000
دلار USD دلار 105,000 106,000
دلار USD دلار 107,000 108,000
دلار USD دلار 106,500 107,500
دلار USD دلار 106,000 107,000
دلار USD دلار 107,000 108,000
دلار USD دلار 107,000 108,000
دلار USD دلار 106,000 107,000
دلار USD دلار 105,000 106,000
دلار USD دلار 104,000 105,000
دلار USD دلار 103,500 104,500
دلار USD دلار 105,000 106,000
دلار USD دلار 104,950 105,950
دلار USD دلار 104,450 105,450
دلار USD دلار 106,000 107,000
دلار USD دلار 108,000 109,000
دلار USD دلار 107,800 108,800
دلار USD دلار 107,800 108,800
دلار USD دلار 110,000 111,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 109,500 110,500
دلار USD دلار 108,900 109,900
دلار USD دلار 111,500 112,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 114,900 115,900
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 114,400 115,400
دلار USD دلار 114,100 115,100
دلار USD دلار 114,400 115,400
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 116,500 117,500
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 116,900 117,900
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 117,900 118,900
دلار USD دلار 117,400 118,400
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 114,500 115,500
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 109,000 110,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 116,500 117,500
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 118,300 119,300
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 117,400 118,400
دلار USD دلار 118,600 119,600
دلار USD دلار 122,000 123,000
دلار USD دلار 121,000 122,000
دلار USD دلار 120,000 121,000
دلار USD دلار 121,500 122,500
دلار USD دلار 122,600 123,600
دلار USD دلار 125,000 126,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 128,900 129,900
دلار USD دلار 128,700 129,700
دلار USD دلار 128,700 129,700
دلار USD دلار 124,000 125,000
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 134,500 135,500
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 133,500 134,500
دلار USD دلار 132,500 133,500
دلار USD دلار 132,000 133,000
دلار USD دلار 132,000 133,000
دلار USD دلار 131,500 132,500
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 133,500 134,500
دلار USD دلار 132,000 133,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 129,000 130,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 125,000 126,000
دلار USD دلار 131,500 132,500
دلار USD دلار 130,500 131,500
دلار USD دلار 129,500 130,500
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 130,500 131,500
دلار USD دلار 130,500 131,500
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 129,500 130,500
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,800 128,800
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 129,900 130,900
دلار USD دلار 129,400 130,400
دلار USD دلار 128,900 129,900
دلار USD دلار 128,900 129,900
دلار USD دلار 128,400 129,400
دلار USD دلار 127,900 128,900
دلار USD دلار 127,900 128,900
دلار USD دلار 127,900 128,900
دلار USD دلار 128,900 129,900
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 132,500 133,500
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 135,900 136,900
دلار USD دلار 140,800 141,800
دلار USD دلار 139,800 140,800
دلار USD دلار 139,500 140,500
دلار USD دلار 139,000 140,000
دلار USD دلار 138,500 139,500
دلار USD دلار 138,000 139,000
دلار USD دلار 137,500 138,500
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 136,500 137,500
دلار USD دلار 136,400 137,400
دلار USD دلار 136,400 137,400
دلار USD دلار 135,900 136,900
دلار USD دلار 135,000 136,000
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 133,500 134,500
دلار USD دلار 135,900 136,900
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 135,000 136,000
دلار USD دلار 134,500 135,500
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 133,800 134,800
دلار USD دلار 134,500 135,500
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 136,500 137,500
دلار USD دلار 138,000 139,000
دلار USD دلار 137,500 138,500
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 137,700 138,700
دلار USD دلار 137,200 138,200
دلار USD دلار 137,500 138,500
دلار USD دلار 140,500 141,500
دلار USD دلار 140,900 141,900
دلار USD دلار 140,500 141,500
دلار USD دلار 139,500 140,500
دلار USD دلار 140,500 141,500
دلار USD دلار 141,500 142,500
دلار USD دلار 141,500 142,500
دلار USD دلار 142,500 143,500
دلار USD دلار 144,000 145,000
دلار USD دلار 146,000 147,000
دلار USD دلار 148,000 149,000
دلار USD دلار 147,000 148,000
دلار USD دلار 146,500 147,500
دلار USD دلار 146,500 147,500
دلار USD دلار 146,000 147,000
دلار USD دلار 148,500 149,500
دلار USD دلار 148,900 149,900
دلار USD دلار 152,500 153,500
دلار USD دلار 151,800 152,800
دلار USD دلار 151,500 152,500
دلار USD دلار 151,400 152,400
دلار USD دلار 151,200 152,200
دلار USD دلار 150,000 151,000
دلار USD دلار 149,000 150,000
دلار USD دلار 148,500 149,500
دلار USD دلار 148,000 149,000
دلار USD دلار 147,800 148,800
دلار USD دلار 147,500 148,500
دلار USD دلار 147,000 148,000
دلار USD دلار 146,000 147,000
دلار USD دلار 145,500 146,500
دلار USD دلار 147,500 148,500
دلار USD دلار 147,500 148,500
دلار USD دلار 148,000 149,000
دلار USD دلار 147,500 148,500
دلار USD دلار 145,500 146,500
دلار USD دلار 144,500 145,500
دلار USD دلار 145,500 146,500
دلار USD دلار 145,000 146,000
دلار USD دلار 144,000 145,000
دلار USD دلار 143,000 144,000
دلار USD دلار 142,500 143,500
دلار USD دلار 141,500 142,500
دلار USD دلار 140,500 141,500
دلار USD دلار 139,500 140,500
دلار USD دلار 138,800 139,800
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 136,000 137,000
دلار USD دلار 136,500 137,500
دلار USD دلار 136,500 137,500
دلار USD دلار 138,500 139,500
دلار USD دلار 139,500 140,500
دلار USD دلار 139,200 140,200
دلار USD دلار 138,700 139,700
دلار USD دلار 138,000 139,000
دلار USD دلار 137,500 138,500
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 136,500 137,500
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 131,500 132,500
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 134,500 135,500
دلار USD دلار 134,500 135,500
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 132,500 133,500
دلار USD دلار 131,500 132,500
دلار USD دلار 130,500 131,500
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 129,500 130,500
دلار USD دلار 129,000 130,000
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 129,500 130,500
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 149,000 150,000
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 134,000 135,000
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 132,500 133,500
دلار USD دلار 132,000 133,000
دلار USD دلار 131,500 132,500
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 130,500 131,500
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 129,500 130,500
دلار USD دلار 129,000 130,000
دلار USD دلار 129,000 130,000
دلار USD دلار 131,000 132,000
دلار USD دلار 130,500 131,500
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 129,000 130,000
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 129,000 130,000
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 125,500 126,500
دلار USD دلار 125,000 126,000
دلار USD دلار 124,500 125,500
دلار USD دلار 124,000 125,000
دلار USD دلار 123,500 124,500
دلار USD دلار 123,000 124,000
دلار USD دلار 121,500 122,500
دلار USD دلار 120,000 121,000
دلار USD دلار 120,000 121,000
دلار USD دلار 119,500 120,500
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 114,500 115,500
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 111,000 112,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 119,000 120,000
دلار USD دلار 121,000 122,000
دلار USD دلار 122,000 123,000
دلار USD دلار 123,000 124,000
دلار USD دلار 122,000 123,000
دلار USD دلار 121,000 122,000
دلار USD دلار 119,000 120,000
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 119,000 120,000
دلار USD دلار 120,000 121,000
دلار USD دلار 121,000 122,000
دلار USD دلار 120,500 121,500
دلار USD دلار 119,500 120,500
دلار USD دلار 119,500 120,500
دلار USD دلار 119,000 120,000
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 119,000 120,000
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 117,500 118,500
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 116,500 117,500
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 115,500 116,500
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 114,500 115,500
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 111,000 112,000
دلار USD دلار 109,000 110,000
دلار USD دلار 110,000 111,000
دلار USD دلار 111,000 112,000
دلار USD دلار 111,000 112,000
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 111,500 112,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 114,500 115,500
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 115,000 116,000
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 111,500 112,500
دلار USD دلار 111,000 112,000
دلار USD دلار 123,500 124,500
دلار USD دلار 110,500 111,500
دلار USD دلار 110,500 111,500
دلار USD دلار 110,500 111,500
دلار USD دلار 110,500 111,500
دلار USD دلار 111,500 112,500
دلار USD دلار 111,500 112,500
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 112,000 113,000
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 112,500 113,500
دلار USD دلار 113,000 114,000
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 113,500 114,500
دلار USD دلار 114,000 115,000
دلار USD دلار 116,000 117,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 117,000 118,000
دلار USD دلار 118,000 119,000
دلار USD دلار 118,500 119,500
دلار USD دلار 119,500 120,500
دلار USD دلار 122,500 123,500
دلار USD دلار 121,500 122,500
دلار USD دلار 123,000 124,000
دلار USD دلار 124,500 125,500
دلار USD دلار 123,000 124,000
دلار USD دلار 124,500 125,500
دلار USD دلار 124,000 125,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 129,500 130,500
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 134,500 135,500
دلار USD دلار 134,500 135,500
دلار USD دلار 136,000 137,000
دلار USD دلار 137,000 138,000
دلار USD دلار 138,000 139,000
دلار USD دلار 137,500 138,500
دلار USD دلار 136,500 137,500
دلار USD دلار 135,500 136,500
دلار USD دلار 133,000 134,000
دلار USD دلار 132,500 133,500
دلار USD دلار 131,500 132,500
دلار USD دلار 130,500 131,500
دلار USD دلار 130,000 131,000
دلار USD دلار 128,500 129,500
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 125,500 126,500
دلار USD دلار 125,000 126,000
دلار USD دلار 124,500 125,500
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 126,500 127,500
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 126,000 127,000
دلار USD دلار 127,000 128,000
دلار USD دلار 128,000 129,000
دلار USD دلار 127,500 128,500
دلار USD دلار 128,400 129,400
دلار USD دلار 128,800