شرکت صرافی ملی ایران شعبه دیگری ندارد .

توجــــــه :

به اطلاع مشتریان عزیز می رساند که شرکت صرافی ملی ایران فاقد هر گونه شعبه دیگری می باشد.  لازم به ذکر است که شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص) در هیچ یک از شبکه های اجتماعی که به دستور مراجع ذی صلاح  فیلتر گردیده اند ، کانال و یا گروه ندارد .


تاریخ :