قابل توجه مراجعین و متقاضیان محترم در سـامـانه نیمــا

قابل توجه متقاضیان محترم در سامانه نیما:

به آگاهی می رساند صدور حواله ارزی منوط به مهر و امضای فاکتور صادره شرکت صرافی ملی ایران توسط متقاضی و یا نماینده معرفی شده وی می باشد.

 

یــادآوری مهــم:                                                                                                            

 به آگاهی متقاضیان، نمایندگان ایشان و یا کاربر بانک عامل می­رساند به منظور  بررسی درخواست­های حواله های ارزی مندرج در سامانه نیما، تکمیل قسمت ( فیلد) علت درخواست با ذکر دقیق شرح کالا و یا خدمت، مطابق پرفرما، اینویس/قرارداد،گواهی ثبت سفارش و سایر مستندات مربوطه ضروری است.

قابل توجه کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی: 

با توجه به الزام مقرر شده در سامانه سنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، انجام معاملات خرید و فروش ارز (بصورت اسکناس یا حواله ) فقط با داشتن شماره تلفن همراه به نام خود شخص حقیقی مراجعه کننده ویا به نام خود نماینده شرکت (شخص حقوقی) مقدور می باشد .

 


تاریخ :