آغاز ثبت نام ارز دانشجوئی

آغاز ثبت نام ارز دانشجویی

بنابر اعلام سازمان امور دانشجویی وزارت علوم،ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی از روز شنبه 19 آبان ماه 1397 از طریق سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir آغاز گردیده است .