قابل توجه مراجعه کنندگان محترم

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم

با توجه به الزام مقرر شده در سامانه سنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، انجام معاملات خرید و فروش ارز فقط با داشتن شماره تلفن همراه به نام خود شخص مراجعه کننده مقدور می باشد