دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به آگاهی می رساند شرکت صرافی ملی ایران آمادگی دارد ، حواله های ارزی تولید کنندگان و وارد کنندگان محترم را با شرایط زیر صادر نماید .

متقاضی باید با رعایت آخرین دستور العمل های بانک مرکزی ج.ا.ا انجام ثبت سفارش و اخذ گواهی ثبت آماری و سایر الزامات قانونی و مقرراتی به یکی از شعب ارزی بانک ملی ایران مراجعه نمایند .

بانک ملی ایران در صورت امکان به صورت مستقیم اقدام به صدور حواله ارزی می نماید .

در غیر اینصورت بانک درخواست متقاضی را به صرافی ارجاع می نماید .

بدیهی است که همکاران ما در خواست حواله را از طریق سامانه نیما بررسی و در صورت میسر بودن انجام در خواست ، پیشنهاد را ثبت می نمایند .

در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال می توانید با کارشناسان ارزی این شرکت به شرح ذیل تماس بگیرید .

1-جناب آقای جلالی  با شماره تلفن 34-66758230 (داخلی 168 و 155)

2-جناب آقای قضاتلو با شماره تلفن 34-66758230 (داخلی 222)

3-جناب آقای حاجی خانیان با شماره تلفن 34-66758230 (داخلی 166 و 117)


تاریخ :